9 Giá Trị Cốt Lõi của Halula

Tại Halula, Giá trị cốt lõi không đơn thuần là những câu chữ. Giá trị cốt lõi được đặc biệt chú trọng và truyền đạt đến mọi cấp độ từ lãnh đạo tới nhân viên, là cách chúng tôi sống và hành xử hằng ngày. Chúng tôi hiểu rằng, những công ty với văn hóa mạnh và mục tiêu cao hơn sẽ phát triển bền vững về lâu dài. Vì vậy, chúng tôi luôn phấn đấu, nỗ lực đề duy trì những Giá trị cốt lõi của mình.

  1. Tận tâm, tập trung và nâng cao dịch vụ khách hàng
  2. Chính trực, đạo đức
  3. Xây dựng tinh thần đồng đội và gia đình lành mạnh
  4. Thắp sáng hạnh phúc
  5. Trách nhiệm
  6. Đeo đuổi phát triển và không ngừng học hỏi
  7. Sáng tạo, cởi mở, làm việc hiệu quả
  8. Đam mê và quyết tâm
  9. Khiêm tốn

Văn hóa Halula

Văn hóa Halula chính là quá trình hiểu rõ, tuân thủ và hành động theo những Giá trị cốt lõi trong những công việc, hoạt động hằng ngày: Giao tiếp với khách hàng, ứng xử với đồng nghiệp, thực hiện công việc, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định,…

Không chỉ là ở công ty, Halula còn mong muốn các nhân viên áp dụng các Giá trị cốt lõi này vào cuộc sống riêng và ở gia đình mình, góp phần đóng góp những giá trị tốt đẹp, lợi ích, hạnh phúc cho bản thân mình và cộng đồng.