Các điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với Halula!

Các điều khoản và điều kiện này trình bày các quy tắc và quy định cho việc sử dụng Trang web của Halula, có địa chỉ tại https://halulaco.com/.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng Halula nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện nêu tại trang này.

Thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố về Quyền riêng tư, Thông báo từ chối trách nhiệm, cũng như tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người đăng nhập trên trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Công ty. “Công ty”, “Bản thân”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách thích hợp nhất với mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của Công ty, phù hợp với và tuân theo luật hiện hành của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bất kỳ cách sử dụng thuật ngữ nào ở trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa và / hoặc anh ấy / cô ấy hoặc chúng, được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó được coi là giống nhau.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie. Bằng cách truy cập Halula, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo thỏa thuận với Chính sách quyền riêng tư của Halula.

Hầu hết các trang web tương tác sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được trang web của chúng tôi sử dụng để kích hoạt chức năng của một số khu vực nhất định giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết / quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, Halula và / hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên Halula. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập thông tin này từ Halula cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng mình theo các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

  • Tái bản tài liệu từ Halula
  • Bán, cho thuê hoặc cấp phép lại tài liệu từ Halula
  • Sao chép, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ Halula
  • Phân phối lại nội dung từ Halula

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày xuất bản của điều khoản này.

Lưu ý: Các tài liệu, catalog, sách báo giá, tài liệu kỹ thuật, sách tiếp thị… từ các Hãng sản xuất thuộc về bản quyển của Hãng sản xuất và được phổ biến ra cộng đồng người tiêu dùng. Các tài liệu, thông tin này được đăng tải tại trang web Halula.

Các phần của trang web này tạo cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến ​​và thông tin trong các lĩnh vực nhất định của trang web. Halula không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các Bình luận trước khi chúng được đăng trên trang web. Các bình luận không phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của Halula, các đại lý và / hoặc các chi nhánh của Halula. Bình luận phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của người đăng. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, Halula sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Nhận xét, Bình luận, cũng như không chịu thiệt hại hoặc chi phí gây ra do bất kỳ việc sử dụng và / hoặc đăng tải và / hoặc xuất hiện của các Nhận xét, Bình luận này trên các trang mạng.

Halula có quyền giám sát tất cả các Bình luận và loại bỏ bất kỳ Bình luận nào có thể được coi là không phù hợp, gây khó chịu hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng:

  • Bạn có quyền đăng Bình luận trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy;
  • Các Bình luận không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
  • Nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp nào khác là sự xâm phạm quyền riêng tư
  • Các Bình luận sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc thúc đẩy kinh doanh hoặc trình bày các hoạt động thương mại hay hoạt động bất hợp pháp.

Theo đây, bạn đồng ý cho Halula sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa và cho phép người khác sử dụng, tái tạo và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn dưới bất kỳ hình thức, định dạng hoặc phương tiện nào.

iFrames

Nếu không có sự chấp thuận trước và cho phép bằng văn bản, bạn không được tạo các khung xung quanh các Trang web của chúng tôi làm thay đổi cách trình bày hoặc hình thức trực quan của Trang web của chúng tôi.

Trách nhiệm về Nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên Trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi trước tất cả các khiếu nại trên Trang web của bạn. Không để (các) liên kết xuất hiện trên bất kỳ Trang web nào được hiểu là bôi nhọ, hoặc tội phạm, hoặc vi phạm, hoặc ủng hộ việc vi phạm tới bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của bạn

Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư

Bảo lưu quyền

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến Trang web của chúng tôi. Bạn chấp thuận xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến Trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền tuân theo các điều khoản và điều kiện này và đó là chính sách liên kết bất kỳ lúc nào. Bằng cách liên tục liên kết đến Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Xóa các liên kết khỏi trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên Trang web của chúng tôi gây khó chịu vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời bạn trực tiếp.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của nó; chúng tôi cũng không hứa đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này.

Các giới hạn về trách nhiệm pháp lý: (a) tuân theo khoản trên; và (b) chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm

Khi trang web, các thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.