Xem thêm
 • Đăng ký tài khoản: 30 lula (Đăng ký ngay tại đây)
 • Bình luận bài viết: 2 lula (bình luận mang tinh thần không phù hợp: -2 lula)
 • Bình luận sản phẩm: 3 lula (bình luận mang tinh thần không phù hợp: -3 lula)
 • Thanh toán mỗi một đơn hàng sẽ mang về cho bạn 5% tổng giá trị đơn hàng ấy không bao gồm phí vận chuyển (*)

Ví dụ 1: Khi bạn có một đơn hàng với giá 175,000 VNĐ (không bao gồm phí vận chuyển), số lula bạn tích lũy được sau khi hoàn tất đơn hàng bằng 5% tổng giá trị đơn hàng:

5% x 175,000 VNĐ = 8,750 VNĐ = 8,7 lula

Ví dụ 2: Trường hợp bạn sử dụng mã giảm giá thì vẫn sẽ được tính lula trên giá trị đơn hàng gốc khi chưa giảm:

Khi bạn thanh toán thành công đơn hàng 450,000 VNĐ (giá gốc 500,000 VNĐ không bao gồm phí vận chuyển) thì số lula bạn nhận được là:

5% x 500,000 VNĐ = 25,000 VNĐ = 25 lula

(*) Ứng với mỗi sản phẩm bỏ vào giỏ hàng, số lula tích lũy bằng 5% giá sản phẩm đó, tối đa 100 lula đối với 1 sản phẩm.

Tỷ giá quy đổi: 1 lula = 1,000 VNĐ

 • Khi bạn được lên được một thứ hạng mới, bạn sẽ được thưởng thêm số lula tương đương với thứ hạng hiện tại

Xếp hạng

Số lula

Tặng thưởng

Thành viên

Số lula 

0-70

Tặng thưởng

5% giá bán sản phẩm (tối đa 200,000 VNĐ ~ 200 lula)

Đồng

Số lula 

71-150

Tặng thưởng

5% giá bán sản phẩm (tối đa 200,000 VNĐ ~ 200 lula) + 30 lula thưởng thăng hạng

Bạc

Số lula 

151-270

Tặng thưởng

5% giá bán sản phẩm (tối đa 200,000 VNĐ ~ 200 lula) + 50 lula thưởng thăng hạng

Vàng

Số lula 

271-450

Tặng thưởng

5% giá bán sản phẩm (tối đa 200,000 VNĐ ~ 200 lula) + 70 lula thưởng thăng hạng

Ruby

Số lula 

451-720

Tặng thưởng

5% giá bán sản phẩm (tối đa 200,000 VNĐ ~ 200 lula) + 100 lula thưởng thăng hạng

Ngọc trai

Số lula 

721-1220

Tặng thưởng

5% giá bán sản phẩm (tối đa 200,000 VNĐ ~ 200 lula) + 150 lula thưởng thăng hạng

Kim cương

Số lula 

Từ 1221 trở lên

Tặng thưởng

5% giá bán sản phẩm (tối đa 200,000 VNĐ ~ 200 lula) + 200 lula thưởng thăng hạng

Xem thêm

Cách 1: Bạn có quyền chuyển đổi lula thành voucher (20K, 50K, 70K, 100K, 150K, 200K) để sử dụng hoặc giữ lại lula để tiết kiệm

Tỷ giá quy đổi: 1 lula = 1,000 VNĐ

 • Thao tác trên máy tính, laptop

Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công, chọn vào mục Tài khoản ở trang chủ Halula

Bước 2: Sau khi chọn vào mục Tài khoản, tiếp tục kéo xuống cuối trang, phần ĐỔI LULA NHẬN VOUCHER sẽ hiện ra. Điền các thông tin, số tiền muốn chuyển đổi thành voucher, và nhấn nút Đổi lula nhận voucher

Lưu ý: Sau khi nhấn nút chuyển đổi voucher, Halula sẽ tiến hành gửi mã voucher đến bạn thông qua thông báo trên trang website Halula và E-mail trong vòng 24h. Bạn có thể áp dụng mã voucher này vào lần mua hàng kế tiếp ở mục thanh toán đơn hàng.

Bạn cũng có thể kiểm tra mã voucher tại mục LỊCH SỬ THU NHẬP

 • Thao tác trên điện thoại di động

Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công, chọn vào ký hiệu 3 gạch ngang ở góc trên cùng của trang chủ Halula

Bước 2: Chọn vào mục Tài khoản

Bước 3: Sau khi chọn vào mục Tài khoản, tiếp tục kéo xuống cuối trang, phần ĐỔI LULA NHẬN VOUCHER sẽ hiện ra. Điền các thông tin, số tiền muốn chuyển đổi thành voucher, và nhấn nút Đổi lula nhận voucher

Lưu ý: Sau khi nhấn nút chuyển đổi voucher, Halula sẽ tiến hành gửi mã voucher đến bạn thông qua thông báo trên trang website Halula và E-mail trong vòng 24h. Bạn có thể áp dụng mã voucher này vào lần mua hàng kế tiếp ở mục thanh toán đơn hàng.

Bạn cũng có thể kiểm tra mã voucher tại mục LỊCH SỬ THU NHẬP

Cách 2:Sử dụng trực tiếp lula để thanh toán đơn hàng (chỉ áp dụng khi giá trị lula đủ để thanh toán đơn hàng)

 • Thao tác trên máy tính, laptop

Bước 1: Sau khi chọn xong sản phẩm để thanh toán, kiểm tra lại số lula hiện tại có thể sử dụng có lớn hơn hoặc bằng giá trị đơn hàng

Lưu ý: Nếu số lula hiện tại nhỏ hơn giá trị đơn hàng thì không thể thanh toán trực tiếp bằng lula.

Bước 2: Sau khi đã nhập các thông tin cần thiết cho việc giao hàng, bạn có thể chọn phương thức Thanh toán với số dư lula, và cuối cùng nhấn Đặt hàng

 • Thao tác trên điện thoại di động

Bước 1: Sau khi chọn xong sản phẩm để thanh toán, kiểm tra lại số lula hiện tại có thể sử dụng có lớn hơn hoặc bằng giá trị đơn hàng

Lưu ý: Nếu số lula hiện tại nhỏ hơn giá trị đơn hàng thì không thể thanh toán trực tiếp bằng lula.

Bước 2: Sau khi đã nhập các thông tin cần thiết cho việc giao hàng, bạn có thể chọn phương thức Thanh toán với số dư lula, và cuối cùng nhấn Đặt hàng

Xem thêm

Nếu đánh giá bài viết, đánh giá sản phẩm sau khi mua hàng được cho là không phù hợp, đánh giá sẽ bị xóa và người đánh giá sẽ được thông báo rằng số lula (nhận được từ đánh giá tương ứng) đã bị thu hồi.

Xem thêm
 • Thao tác trên máy tính, laptop

Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công, chọn vào mục Tài khoản ở trang chủ Halula

Bước 2: Sau khi chọn vào mục Tài khoản, tiếp tục kéo xuống cuối trang, phần tài khoản lula của bạn sẽ hiện ra (bao gồm Số dư và thành tích, Lịch sử thu nhập)

 

 • Thao tác trên điện thoại di động

Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công, chọn vào ký hiệu 3 gạch ngang ở góc trên cùng của trang chủ Halula

Bước 2: Chọn vào mục Tài khoản

Bước 3: Sau khi chọn vào mục Tài khoản, tiếp tục kéo xuống cuối trang, phần tài khoản lula của bạn sẽ hiện ra (bao gồm Số dư và thành tích, Lịch sử thu nhập)