Dây cáp CV-1.0 (7/0.425)

4,300 

  • Mã sản phẩm: CV-1.0 (7/0.425) – 450/750V
  • Dây đơn, cách điện PVC
  • Bán theo met
  • Ruột đồng

Còn hàng

Dây cáp CV-1.0 (7/0.425)

4,300