Dây cáp CV-1.5 (7/0.52)

5,830 

  • Mã sản phẩm: CV-1.5 (7/0.52) – 450/750V
  • Dây đơn, cách điện PVC
  • Bán theo met
  • Ruột đồng

Còn hàng

Dây cáp CV-1.5 (7/0.52)

5,830