Dây cáp điện đơn – dây điện CV đơn Cadivi ( Đơn giá 1 mét)

4,905 40,382 

  • Dây đơn, cách điện PVC
  • Ruột đồng
  • Bán theo đoạn (1m)
Dây cáp điện đơn – dây điện CV đơn Cadivi ( Đơn giá 1 mét)
4,905 40,382  Lựa chọn các phương án