Dây điện đôi mềm dẹt Cadivi VCmd (đơn giá 10m)

48,180 201,220 

  • Dây đôi, mỗi sợi gồm nhiều sợi nhỏ gộp lại
  • Ruột đồng
  • Bán theo combo đoạn 10m
Dây điện đôi mềm dẹt Cadivi VCmd (đơn giá 10m)
48,180 201,220  Lựa chọn các phương án