Dây điện đôi mềm dẹt Cadivi VCmd (đơn giá 1m)

5,023 20,978 

  • Dây đôi, mỗi sợi gồm nhiều sợi nhỏ gộp lại
  • Ruột đồng
  • Bán theo đoạn 1m
Dây điện đôi mềm dẹt Cadivi VCmd (đơn giá 1m)
5,023 20,978  Lựa chọn các phương án