Dây đôi mềm dẹt VCmd-2×1-(2x 32/0.2)

7,882 

  • Mã sản phẩm: VCmd-2×1-(2x 32/0.2) -0,6/1kV
  • Dây đôi, mỗi sợ gồm nhiều sợi nhỏ gộp lại
  • Bán theo met
  • Ruột đồng

Còn hàng

Dây đôi mềm dẹt VCmd-2×1-(2x 32/0.2)

7,882