Dây đơn mềm VCm-2.5-(1×50/0.25)

9,240 

  • Mã sản phẩm: VCm-2.5-(1×50/0.25)–450/750V
  • Dây đơn, sợi gồm nhiều sợi nhỏ gộp lại
  • Bán theo met
  • Ruột đồng

Còn hàng

Dây đơn mềm VCm-2.5-(1×50/0.25)

9,240