Dây đơn mềm VCm-6-(7×12/0.30)

21,120 

  • Mã sản phẩm: VCm-6-(7×12/0.30)–450/750V
  • Dây đơn, sợi gồm nhiều sợi nhỏ gộp lại
  • Bán theo met
  • Ruột đồng

Còn hàng

Dây đơn mềm VCm-6-(7×12/0.30)

21,120