HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VOUCHER, MÃ GIẢM GIÁ

 

 

 

 

 

 

Bước 1: Sau khi nhấp vào mục “Giỏ hàng”, bạn có thể chọn mục “Xem giỏ hàng”  để tiến hành nhập mã.

Bước 2: Tiến hành nhập mã tại vị trí như hình bên.

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Sau khi nhập mã, giá trị đơn hàng sẽ thay đổi.

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: Bạn cũng có thể nhấp vào mục “Thanh toán” và nhập mã ngay tại đây.

 

 

 

 

Bước 5: Sau khi tiến hành nhập mã và điền đầy đủ thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán và nhấp vào “Đặt hàng”