Đế ray đơn trắng

33,750 

Màu: Trắng

Hình dạng: Tròn

Ứng dụng: Lắp cho đèn rọi ray tại những vị trí lắp riêng từng bóng

Còn hàng

Đế ray đơn trắng

Còn hàng