RCCB 2P 32A 30mA

338,100 

  • Mã sản phẩm: VLL45N/2032/030
  • Dòng định mức: 32A
  • Bề rộng 1 cực: 18mm
  • Số cực: 2 cực
  • Dòng rò: 30mA
  • Tiêu chuẩn: IEC 61008-1
  • Thương hiệu: Sino Vanlock

Còn hàng

RCCB 2P 32A 30mA

Còn hàng