Bộ hộp nối tròn 2 ngã, 3 ngã, 4 ngã, kẹp đỡ ống, khớp nối trơn, khớp nối ren cho ống Phi 16-20-25-32 Nanoco

1,000 8,925 

Bộ hộp nối tròn 2 ngã, 3 ngã, 4 ngã, kẹp đỡ ống, khớp nối trơn, khớp nối ren cho ống Phi 16-20-25-32 Nanoco