Dây cáp điện đơn – dây điện CV đơn Cadivi ( Đơn giá 10 mét)

47,050 387,340 

  • Dây đơn, cách điện PVC
  • Ruột đồng
  • Bán theo đoạn (10m)
Dây cáp điện đơn – dây điện CV đơn Cadivi ( Đơn giá 10 mét)
47,050 387,340  Lựa chọn các phương án