Dây cáp đơn mềm Cadivi VCm (Đơn giá 10m)

101,750 428,080 

  • Dây đơn, sợi gồm nhiều sợi nhỏ gộp lại
  • Ruột đồng
  • Chiều dài: 10m
Dây cáp đơn mềm Cadivi VCm (Đơn giá 10m)
101,750 428,080  Lựa chọn các phương án