Dây cáp đơn mềm Cadivi VCm (Đơn giá 1mét)

10,608 65,855 

  • Dây đơn, sợi gồm nhiều sợi nhỏ gộp lại
  • Ruột đồng
  • Chiều dài: 1m
Dây cáp đơn mềm Cadivi VCm (Đơn giá 1mét)
10,608 65,855  Lựa chọn các phương án